Studentski servis

Značajne informacije za aktuelne studente.

Detaljnije

Učenje na daljinu

Škola poseduje sistem za učenje na daljinu "Moodle".

Detaljnije

Časopis "Trendovi u poslovanju"

Naučno-stručni časopis Škole 

Detaljnije 

Konferencija "Trendovi u poslovanju"

Naučno-stručna konferencija Škole

Detaljnije 

POZDRAVNA REČ DIREKTORA

Poštovani aktuelni i budući studenti,

Izbor karijere predstavlja jedno od najvažnijih pitanja u životu svakog čoveka. Zato svima onima koji žele da svoj život profilišu kroz karijeru uspešnog menadžera, ekonomiste ili preduzetnika, Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” nudi mogućnost da na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama menadžmenta ili ekonomije steknu savremena znanja, koncipirana na savremenim teorijskim dostignućima sa praktičnom primenom.

Za 25 godina postojanja i rada, Škola je postala prepoznatljiv brend u visokom obrazovanju u oblasti menadžmenta i ekonomije, stekla poverenje i uvažavanje okruženja, uspostavljajući mnogostruku saradnju i stekla veliki broj prijatelja. Dokaz ovim tvrdnjama je brojka od preko 3600 diplomiranih studenata, koji su, zahvaljujući Školi, podigli nivo svog znanja i stekli viši stepen obrazovanja, došli do zaposlenja ili dobili afirmaciju i napredovanje u poslu.

Očekujemo da ćemo, zahvaljujući fleksibilnosti u radu, kvalitetnim studijskim programima, profesionalnom radu i studentima koji nam veruju, ostati na putu razvoja još dugi niz godina.

Pridružite nam se i Vi i izaberite siguran put ka uspešnoj karijeri!

Dr Slavica Anđelić, direktor ŠkoleVrh