Upis 2018/2019.

On-line prijava

 

Birajte da li ćete studirati tradicionalno – iz školske klupe ili na daljinu – putem Interneta. Škola je akreditovala studijske programe za oba načina izvođenja studija.

Detaljnije 

Ukoliko niste u mogućnosti da fizički dolazite na nastavu, zaposleni ste ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, osnovne studije ekonomije u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta. Iz bilo kog grada, bilo koje zemlje. 

Studijski program Ekonomija koji se realizuje učenjem na daljinu je AKREDITOVAN, a diploma i zvanje koje se na taj način stiče su zvanično PRIZNATI.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanje je priznato širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate. 

Detaljnije      On-line prijava

Škola je AKREDITOVANA odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija i studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Menadžment.

Poseduje sve dozvole za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Detaljnije

Izaberite jedan od AKREDITOVANIH studijskih programa osnovnih studija i izabraćete siguran put ka uspešnoj karijeri:

On-line prijava

Završetkom trogošnjeg studijskog programa Menadžment, stiče se zvanje STRUKOVNI MENADŽER 180 ESPB.

Detaljnije

Završetkom trogošnjeg studijskog programa Ekonomija, stiče se zvanje STRUKOVNI EKONOMISTA i 180 ESPB.

Detaljnije 

Završetkom trogošnjeg studijskog programa Poslovna informatika, stiče se zvanje STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR i 180 ESPB.

Detaljnije 

Završetkom trogošnjeg studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo, stiče se zvanje STRUKOVNI EKONOMISTA U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA i 180 ESPB.

Detaljnije 

Godišnja školarina iznosi 800 EUR i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Detaljnije 

Predavanja u popodnevnim terminima i subotom za studente u radnom odnosu.

Realizacija nastave po posebnom prilagođenom režimu.

Studentska služba dostupna studentima u popodnevnim časovima i subotom, za informisanje i rešavanje studenstkih pitanja.

Mogućnost konsultovanja sa nastavnicima i van termina predavanja, po potrebi.

Mogućnost studiranja učenjem na daljinu, putem Interneta, bez fizičkog prisustva u školi.

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Detaljnije 

Za prijemni ispit za upis na osnovne studije polaže se Test opšteg znanja i informisanosti, koji sadrži 30 pitanja.

Ukoliko želite da pogledate jedan primer prijemnog ispita kliknite ovde.

On-line prijava

Vrh