Upis 2018/2019.

On-line prijava

Ukoliko niste u mogućnosti da fizički dolazite na nastavu, zaposleni ste ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, specijalističke studije MENADŽMENTA u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta.  Iz bilo kog grada, bilo koje zemlje. 

Studijski program MENADŽMENT koji se realizuje učenjem na daljinu je AKREDITOVAN, a diploma i zvanje koji se na taj način stiču su zvanično PRIZNATI.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanje je priznato širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate. 

Škola poseduje višegodišnje iskustvo u realizaciji studija na daljinu.

Detaljnije         On-line prijava

Škola je AKREDITOVANA odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija i studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Menadžment.

Poseduje sve dozvole za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Detaljnije  

Završetkom jednogodišnjeg studijskog programa specijalističkih studija MENADŽMENT, stiče se zvanje SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER i 60 ESPB.

Detaljnije 

Godišnja školarina iznosi 850 EUR i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Popust od 10% na cenu studiranja, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2018. godine.

Detaljnije

Mogućnost studiranja učenjem na daljinu, putem Interneta, bez fizičkog prisustva u školi.

Na specijalističke strukovne studije može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije u Školi.

Pravo upisa ima i lice koje je na drugoj visokoškolskoj ustanovi završilo osnovne strukovne ili akademske studije čiji je nastavni plan i program, odnosno studijski program iz naučnog polja:

  • tehničko-tehnološke nauke, ili

  • društveno-humanističke nauke.

Lice koje je, završilo osnovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi, treba da ima 180 ESPB bodova, odnosno prethodne studije moraju biti u trogodišnjem trajanju.

Detaljnije

 

Kandidat za upis na specijalističke strukovne studije polaže prijemni ispit.

Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na srodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta.

Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na nesrodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta i Organizaciju preduzeća.

Kandidat koji ima položen ispit iz navedenih predmeta ili njima sličnih na prethodnim studijama, oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

O srodnosti studijskog programa lica koje je završilo studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi odlučuje direktor.

Kandidat koji je osnovne strukovne studije završio u Školi oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

  On-line prijava

Vrh