Studijski program EKONOMIJA – učenjem na daljinu je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB), koji se u potpunosti realizuje putem Interneta.

Učenje na daljinu se odvija bez obaveznog prisustva studenta u Školi, pri čemu se kontakt sa nastavnikom ostvaruje preko Web-a, putem specijalizovane računarske platforme za upravljanje procesom učenja na daljinu, Internet servisa, fizičkom razmenom štampanih materijala, kao i ličnim kontaktom.

Ovakav način studija je namenjen studentima koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi u Školi, zaposleni su ili žele veću slobodu u definisanju vremena za učenje.

Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate

Škola organizuje obuku upisanih studenata za rad na specijalizovanoj računarskoj platformi za učenje na daljinu, čime su studenti u potpunosti osposobljeni za rad na platformi, bez obzira na njihovo  prethodno znanje iz oblasti informacionih tehnologija.

Detaljnije o učenju na daljinu


Konceptom studijskog programa EKONOMIJA (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti  jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa EKONOMIJA stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI EKONOMISTA, sa naznakom da su studije završene učenjem na daljinu.

Strukovni ekonomista poseduje teorijska i praktična znanja i veštine iz užih naučnih oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta i informatike za uspešno obavljanje zadataka unutar poslovnog sistema.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnom mestu ekonomiste ili samostalnog referenta u službama marketinga, nabavke, prodaje, mikroekonomije, računovodstva u poslovno industrijskim sistemima, javnim ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima, kao i malim i srednjim preduzećima. Višegodišnje iskustvo pokazuje da su naši svršeni studenti takođe osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa.

Koji su uslovi upisa?  On-line prijava

KNJIGA PREDMETA

Vrh