Gostujuće predavanje direktora Unije poslodavaca

U utorak, 26.05.2015. godine u 12 časova na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, gostujući predavač Škole bio je direktor Unije poslodavaca, prof. dr Slavenko Grgurević iz Beograda. Tom prilikom je za studente Škole održao predavanje na temu „Položaj malih i srednjih preduzeća i očekivanja mladih“. Prof. Grgurević je nakon svog izlaganja odgovarao na pitanja studenata zainteresovanih za temu položaja malih i srednjih preduzeća i mogućnosti mladih za pokretanje sopstvenog biznisa.

Prof. dr Slavenko Grgurević rođen je u Beogradu, gde je završio studije ekonomije, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao viši naučni saradnik i ekspert za pitanja održivog razvoja. Specijalizirao iz oblasti energije, zaštite životne sredine i održivog razvoja u SAD, Nemačkoj, Francuskoj i Rusiji. Dr Slavenko Grgurević je vanredni profesor Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije. Saradnik je brojnih naučnoistraživačkih i drugih institucija u svetu. Objavio preko 120 naučnih radova u zemlji i inostranstvu.

Od osnivanja Škole, pa sve do danas, osnovna karakteristika obrazovanja u Školi je u kontinuiranom prožimanju teorijske i praktične nastave, kroz saradnju sa privredom. Jedan od načina ostvarivanja praktične nastave jesu gostujuća stručna predavanja koja studentima naše Škole drže uspešni biznismeni i istaknuti predstavnici privrede i upoznaju ih sa svojim iskustvima iz poslovne prakse.

Vrh