Škola je u postupku ponovne akreditacije 2017. godine uspešno akreditovala NOVE STUDIJSKE PROGRAME osnovnih strukovnih studija:

- POSLOVNA INFORMATIKA (180 ESPB), za 30 studenata,
- TURIZAM I UGOSTITELJSTVO (180 ESPB), za 30 studenata,Pored toga, Škola je dobila i uverenja o ponovnoj akreditaciji postojećih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

- MENADŽMENT U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), za 30 studenata,
- EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), za 30 studenata.


Novi studijski programi biće realizovani počev od školske 2018/2019. godine.

O tome svedoče uverenja o akreditaciji izdata od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije:


U Školi se izvode sledeći AKREDITOVANI studijski programi:

  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 40 studenata, učenjem na daljinu,
  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (60 ESPB), specijalističkih strukovnih studija, za 20 studenata, učenjem na daljinu.

 
O tome svedoče sledeći dokumenti izdati od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Vrh