Školske 1995/96. godine diplomirala je prva generacija studenata na osnovnim studijama Škole.  Do sada je školovanje završilo 21 generacija studenata osnovnih studija i diplomiralo preko 3600 studenata.


Završetkom osnovnih studija studenti stiču 180 ESPB i zvanje strukovni menadžer ili strukovni ekonomista.


Prva generacija studenata na specijalističkim strukovnim studijama diplomirala je školske 2010/2011. godine. Do sada je školovanje u Školi završilo 6 generacija studenata specijalističkih studija, a ukupno je do sada diplomiralo preko 130 studenata.


Završetkom specijalističkih studija studenti stiču 60 ESPB i zvanje strukovni menadžer specijalista, sa naznakom da su studije završene učenjem na daljinu.


Vrh