U cilju obezbeđenja kvaliteta rada Škole i studijskih programa, periodično se sačinjavaju Izveštaji o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Škole i studijskih programa.

Izveštajima se, sa stanovišta ispunjenja kvaliteta, kritički tretiraju svi aspekti relevantni za obavljanje delatnosti Škole i daju kvantitativne ocene ispunjenosti svakog od tretiranih standarda kvaliteta. Na taj način, izveštaji služe kao osnova obezbeđenja kvaliteta Škole i studijskih programa, za analizu njihovih prednosti i nedostataka u pogledu kvaliteta, a njima se istovremeno ukazuje i na pravce korektivnih akcija u cilju otklanjanja evidentiranih slabosti.

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Škole

Vrh