Naučno-stručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" iz Kruševca pod nazivom “TRENDOVI U POSLOVANJU” objavljuje neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti menadžmenta i ekonomije i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučno-istraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja.

Misija časopisa je da naučnim radnicima i stručnjacima iz oblasti menadžmenta i ekonomije pruži priliku da svoje naučne i stručne radove učine dostupnim široj naučnoj javnosti; da olakša i učini dostupnom razmenu iskustava na planu naučno-stručnog rada; kao i da doprinese opštem društvenom napretku.

Izdavanje naučno-stručnog časopisa je pokrenuto 2013. godine povodom obeležavanja jubileja Škole - 20 godina postojanja i rada.

Tematske oblasti časopisa su Menadžment i Ekonomija, i obuhvataju po 30 potkategorija iz navedenih oblasti.

Periodika izdavanja časopisa je dva puta godišnje - u junu i novembru.

Prvi broj naučno-stručnog časopisa "Trendovi u poslovanju" objavljen je 12.6.2013. god. Naredni brojevi su objavljivani u skladu sa predviđenom dinamikom.


Posebno smo ponosni na činjenicu da posedujemo web sistem za uređivanje časopisa na adresi http://trendovi.indmanager.org budući da se time još uvek ubrajamo u relativno mali broj časopisa u Srbiji.


Vrh