Izdavačka delatnost Škole ogleda se u izdavanju časopisa, udžbenika, monografija, elektronskih izdanja, zbornika radova i drugih publikacija.

Izdavački centar Škole je osnovan 1994. godine, sa tadašnjim ciljem da se u domaćem izdavaštvu obogati literatura iz oblasti menadžmenta, posebno industrijskog (proizvodnog). Kako je, od svog osnivanja do danas, Škola svoju obrazovnu delatnost proširila i na oblast ekonomije, kroz svoj Izdavački centar danas daje doprinos obogaćivanju stručne literature, kako iz oblasti menadžmenta, tako i iz oblasti ekonomije, čime nastavlja rad na afirmaciji menadžmenta i ekonomije u našem okruženju.

Izdanja Izdavačkog centra su prevashodno namenjena studentima Škole.

Za 23 godine postojanja u okviru Izdavačkog centra izdato je oko 70 naslova, odštampanih u preko 125.000 primeraka.

Škola je javnosti prezentovala svoju izdavačku delatnost na preko 20 sajmova knjiga.

Škola je dve godine zaredom, 2012. i 2013. godine, na Sajmu knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga, koji se održava u organizaciji Kulturnog centra, Istorijskog arhiva i Narodne biblioteke iz Kruševca, osvajala priznanje RASINSKI CVET za izdavača godine.


 

 

Vrh