fotografija

Održan seminar "Savremene formule uspeha – upravljanje vremenom i stresom“

U organizaciji Regionalne Privredne Komore Kruševac i Centra za stručno usavršavanje Kruševac, a u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, u prostorijama RPK Kruševac, 09.02.2017. godine, održan je seminar na temu „Savremene formule uspeha – upravljanje vremenom i stresom”.

Seminar je bio namenjen svima koji žele da optimizuju svoje radno vreme, bolje organizuju svoje obaveze i umanje stres, kako na radnom mestu, tako i u privatnom životu. Imajući u vidu savremenost i sveobuhvatnost teme, oko 40 predstavnika različitih struktura društva (privrednici, profesori, nezaposlena lica) imali su priliku da ovladaju veštinama za efikasnu borbu protiv stresa, nauče kako da se bolje organizuju, da ostvare svoje ciljeve i uspešno reše probleme na poslu i u privatnom životu.

Predavač na seminaru bio je akademik prof. dr Slavko Karavidić, redovni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu. Prof. Karavidić je autor 18 stručnih knjiga i četiri knjige lirskih zapisa, oko stotinu stručnih i naučnih radova i dr. Sertifikovani je trener Akademije za poslovnu edukaciju i socijalne veštine iz Beča (Austrija) i Akademije za inovativni menadžment iz Koblenca (Nemačka).

Vrh