fotografija

Održana javna debata o procesu evropskih integracija Srbije

Javna debata na temu “Šta i o čemu pregovaramo u procesu evropskih integracija? - Ekonomska, poslovna i privredna pitanja” održana je 12. decembra 2016. godine sa početkom u 12 časova u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu.

Debata je održana u okviru projekta “Imam pravo da znam o Evropskoj uniji”, koji se realizuje uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke kroz program Nemačke pomoći, a čiji je nosilac MREŽA Evropskog pokreta u Srbiji. Cilj realizacije ovog projekta je doprinos boljoj informisanosti mladih i šire javnosti o evropskim vrednostima, o procesu evropskih integracija i o samom pregovaračkom procesu.

Panelisti na debati bili su uvaženi profesori i dugogodišnji saradnici Škole, koji su otvorili debatu svojim uvodnim izlaganjima i sa različitih aspekata rasvetlili proces evropskih integracija Srbije, i to:

- Prof. dr Slavoljub Šljivić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd
Strukturne reforme i proces evropske integracije Srbije

- Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Beograd
EU i Srbija, kroz prizmu ekonomskih odnosa

-Prof. dr Miloš Bešić, Fakultet političkih nauka Beograd
Budućnost EU kao političke zajednice, problem vrednosnog konsenzusa i
varijabilni principi odlučivanja prilikom prijema novih članica


Moderator je bila dr Ana Skorup.

Na debati je promovisana i publikacija „Srbija i EU – zašto pregovarmo“ autora dr Vladimira Međaka, člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Debati je prisustvovao veliki broj gostiju, nastavnika i studenata Škole, koji su u diskusiji uzeli aktivno učešće u razjašnjavanju brojnih pitanja koja se tiču ove oblasti.

Vrh