fotografija

Održana naučno - stručna konferencija „TRENDOVI U POSLOVANJU 2017” 

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2017“u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 17. maja 2017. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu.

Ciljevi konferencije su: Tom prilikom uručeno je 140 diploma diplomiranim studentima osnovnih strukovnih studija menadžmenta i ekonomije i 20 diploma diplomiranim studentima specijalističkih strukovnih studija menadžmenta.

 • sagledavanje, analiziranje i predviđanje budućih trendova poslovanja u oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma i ugostiteljstva, kao i poslovne informatike;
 • sagledavanje, analiziranje i predviđanje budućih trendova poslovanja u oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma i ugostiteljstva, kao i poslovne informatike;
 • pružanje podrške naporima društvene zajednice u razvoju naučno-stručnog stvaralaštva, što će doprineti dobrobiti društva u celini.

Na konferenciji je objavljeno ukupno 42 rada, iz različitih tematskih oblasti, i to:


 • poslovna ekonomija (14 radova),
 • turizam i ugostiteljstvo (6 radova),
 • menadžment (5 radova),
 • poslovna informatika (4 rada),
 • finansije (4 rada),
 • edukacija (3 rada),
 • preduzetništvo (3 rada),
 • poslovno pravo (1 rad)
 • sociologija (1 rad),
 • tehnologija (1 rad).

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 74 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva. Nadamo se da će konferencija, u pogledu novih trendova u poslovanju privrednih subjekata, doprineti daljem razvoju, širenju i primeni naučne misli i praktičnih iskustava na našim prostorima.


Vrh