fotografija

Održana radionica poslovnih simulacija

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ iz Kruševca i Business Excellence Group Beograd organizovala je 7.11.2016. godine u 12.30 časova radionicu poslovnih simulacija „Biserna ostrva i zlato pustinjskih kraljeva“, koja je namenjena rukovodiocima, šefovima u kompanijama i drugim zainteresovanim licima.

Obuka je sprovedena u skladu sa najnovijim dostignućima u svetu, oslanjajući se na formu interaktivnog rada, a ne samo na teorijskim predavanjima, što omogućava brzu primenu konkretnih znanja u svakodnevnom poslovanju.

Obuku je realizovao Saša Ljuboja, konsultant Business Excellence Group Beograd.

Radionica je sprovedena po modelu svetskog lidera Eagle's Flight u razvoju i organizovanju programa praktičnih poslovnih obuka. Eagle's Flight je tvorac jedinstvenih programa za unapređenje poslovnih rezultata.

Učesnici radionice su imali priliku da kroz studiju slučaja nauče kako da:

→ povećaju produktivnost,
→ kreiraju viziju,
→ postave SMART ciljeve,
→ poboljšaju proces donošenja odluka,
→ pravilno upravljaju resursima,
→ upravljaju promenama,
→ planiraju uspeh,
→ poboljšaju timske rezultate.

Vrh