fotografija

Okrugli sto "Kako do boljih usluga u sektoru obrazovanja?" 

Okrugli sto „Kako do boljih usluga u sektoru obrazovanja?“ koji je za cilj imao poboljšanje komunikacije između građana Kruševca i javnih institucija koje pružaju obrazovne usluge, kao i aktivno učešće građana u reformi javne uprave, je održan 30. juna 2017. godine u sali Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ u Kruševcu.

Ovaj okrugli sto je deo dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre Javne uprave“ čiji je cilj da doprinese stvaranju i primeni propisa i reformi javne uprave, koji podrazumevaju veći fokus na građane i njihovo učešće u reformi javne uprave, kao i poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javne uprave za kvalitet usluga.

Okrugli sto je otvorio Goran Lapčević koji je prisutne upoznao sa ciljevima projekta, kao i ključnim pitanjima i izazovima u oblasti obrazovanja koji su do sada identifikovani u istraživanjima sprovedenim u okviru projekta.

Zatim je prof. dr Miloš Bešić, sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda, održao prezentaciju pod naslovom „Smisao i izazovi obrazovanja u savremenom svetu“, pri čemu je predstavio rezultate najnovijih istraživanja iz ove oblasti, uključujući i poziciju Srbije u odnosu na okolne zemlje, kao i stanje u zemljama Evropske unije.

Saša Jeftić, direktor Osnovne škole „Dragomir Marković“ u Kruševcu je govorio o stanju i problemima sa kojima se suočava sektor obrazovanja na nivou osnovnih škola u Kruševcu i Rasinskom okrugu, posebno ukazujući na pozitivna iskustva koja je stekao u programima saradnje sa partnerskim školama iz Slovenije.

Nadovezujući se na ovo izlaganje Cica Bacić, nastavnica Osnovne škole „Žabare“ iz Žabara je predstavila primer dobre prakse koji se sa uspehom primenjuje u njenoj školi - model za unapređivanje saradnje roditelja i nastavnika a oslanja se na primenu savremenih komunikacionih tehnologija i u punoj meri uvažava specifičnosti koje sa sobom nosi obrazovanje u ruralnim područjima.

Mr Violeta Đaković, profesor Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu je ukazala na mogućnosti za inoviranje nastavnih programa, kao i iskustva i rezultate u radu sa eksperimentalnim odeljenjima u njenoj školi.

Dr Ana Skorup, profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda održala prezentaciju pod nazivom „Standardi i unapređenje kvaliteta u obrazovanju“. Ukazala je na pravce i načine poboljšanja kvaliteta u sektoru obrazovanja.

Usledila je aktivna diskusija u kojoj su učesnici ukazali na brojne probleme sa kojima se danas susreće sektor obrazovanja.

Projekat „Partnerstvom do dobre Javne uprave“ spovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i saradnju 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština Srbije.

Vrh