fotografija

OKRUGLI STO NA TEMU FONDOVA EVROPSKE UNIJE

U organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac i Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a uz podršku Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac i Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 31. marta 2016. godine, sa početkom u 11 časova u velikoj sali Regionalne privredne komore održan je okrugli sto na temu „Pretpristupni fondovi EU kao izvor finansiranja razvoja“.

- Okrugli sto se bavio pitanjima:

- Ciljevi programa EU za zemlje kandidate,
- Programi EU 2007-2013,
- Programi EU 2014-2020 koji su dostupni Srbiji,
- Ostali donatorski izvori finansiranja projekata.

Na izuzetno posećenom skupu, učesnici interaktivne diskusije su saznali više informacija o programima Evropske unije koji su dostupni Srbiji i ostalim donatorskim izvorima finansiranja projekata.

Uvodno izlaganje je održao dr Dragan Milošević, vanredni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd.

Učesnici interaktivne diskusije, saznali su više o programima Evropske unije koji su dostupni Srbiji, kao i ostalim donatorskim izvorima finansiranja projekata. Osim toga, bilo je reči i o prednostima i nedostacima ovakvog načina finansiranja razvoja, kao i o mogućim alternativama finansiranja, kao što je partnerstvo javnog i privatnog sektora.

Vrh