Studijski program EKONOMIJA je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

Studijski program se realizuje na tradicionalan način.

Konceptom studijskog programa EKONOMIJA (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti  jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa EKONOMIJA stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI EKONOMISTA.

Strukovni ekonomista poseduje teorijska i praktična znanja i veštine iz užih naučnih oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta i informatike za uspešno obavljanje zadataka unutar poslovnog sistema.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnom mestu ekonomiste ili samostalnog referenta u službama marketinga, nabavke, prodaje, mikroekonomije, računovodstva u poslovno industrijskim sistemima, javnim ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima, kao i malim i srednjim preduzećima.

Višegodišnje iskustvo pokazuje da su naši svršeni studenti takođe osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa.  

Koji su uslovi upisa?       On-line prijava

 

KNJIGA PREDMETA

Vrh