Studijski program MENADŽMENT je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

Studijski program se realizuje na tradicionalan način.

Konceptom studijskog programa MENADŽMENT (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti  jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa MENADŽMENT stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI MENADŽER.

Strukovni menadžer poseduje upravljačke kompetencije i veštine iz oblasti menadžmenta, ekonomije, organizacije, tehnologije i informatike, neophodne za uspešno ostvarivanje adekvatnog funkcionisanja odgovarajućih organizacionih jedinica kao delova poslovnog sistema.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnom mestu rukovodioca odeljenja, službe, odnosno samostalnog referenta u ustanovama, poslovno industrijskim sistemima, kao i u malim i srednjim preduzećima.

Višegodišnje iskustvo pokazuje da su naši svršeni studenti takođe osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa

Koji su uslovi upisa?       On-line prijava

KNJIGA PREDMETA

Vrh