Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

Konceptom studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR.

Nakon uspešnog završetka studija strukovni poslovni informatičar će biti osposobljen za obavljanje sledećih poslova:

  • Upravljanje poslovnim informacionim sistemima i sistemima podrške poslovnom odlučivanju,

  • Upravljanje i održavanje bezbednosti informacionih sistema,

  • Izrada jednostavnih računarskih aplikacija za desktop i web,

  • Projektovanje, izrada i programiranje jednostavnijih računarskih baza podataka,

  • Održavanje i upravljanje informacionim mrežnim sistemima,

  • Planiranje i izvođenje IT edukacije,

  • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korišćenja IT aplikacija,

  • Menadžment (planiranje, organizovanje, koordinacija i kontrola poslovanja) na nivou IT odeljenja/službe u MSP,

  • Prodaja opreme, programa i sistema IKT.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnim mestima: šef odeljenja poslovne informatike u kompaniji; administrator baza podataka; administrator računarske mreže; sistem analitičar; savetnik za razvoj informacionih sistema; savetnik korisnika informacionih sistema; revizor poslovnih informacionih sistema; komercijalista za marketing poslovnih informacionih sistema, računarske opreme, i sl.

Koji su uslovi upisa?  On-line prijava

Vrh