fotografija

Promovisan peti broj naučno-stručnog časopisa „Trendovi u poslovanju“

Visoka poslovna škola strukovnih studija ,,Prof. dr Radomir Bojković“ iz Kruševca, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Kruševac, je 30. juna 2015. godine u prostorijama biblioteke organizovala promociju petog broja naučno-stručnog časopisa „Trendovi u poslovanju“.

Aktivnosti Škole na planu naučno-istraživačkog rada i objavljivanju časopisa su prisutnima predstavile dr Ana Skorup, pomoćnik direktora za nastavu i član uredništva časopisa, i Marija Marković Blagojević – tehnički sekretar časopisa.

Naučno-stručni časopis „Trendovi u poslovanju“ objavljuje neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti menadžmenta i ekonomije i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučno-istraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja. Časopis izlazi iz štampe dva puta godišnje, a prvi put je objavljen 2013. godine povodom obeležavanja jubileja - 20 godina postojanja i rada Škole.

U petom broju časopisa objavljeno je osam stručnih radova dvanaest autora iz oblasti menadžmenta i ekonomije, na srpskom i engleskom jeziku.

U planu je da se sledeći broj časopisa objavi u novembru ove godine, a zainteresovani autori mogu svoje radove dostaviti do 15. septembra, putem web sistema za uređivanje časopisa na adresi http://trendovi.indmanager.org.

Vrh