Studijski program MENADŽMENT – učenjem na daljinu (60 ESPB) je AKREDITOVAN studijski program specijalističkih strukovnih studija u jednogodišnjem trajanju, koji se realizuje učenjem na daljinu.

Učenje na daljinu se odvija bez obaveznog prisustva studenta u Školi, pri čemu se kontakt sa nastavnikom ostvaruje preko Web-a, putem specijalizovane računarske platforme za upravljanje procesom učenja na daljinu, Internet servisa, fizičkom razmenom štampanih materijala, kao i ličnim kontaktom.

Ovakav način studija je namenjen studentima koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi u Školi, zaposleni su ili žele veću slobodu u definisanju vremena za učenje.

Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate

Škola organizuje obuku upisanih studenata za rad na specijalizovanoj računarskoj platformi za učenje na daljinu, čime su studenti u potpunosti osposobljeni za rad na platformi, bez obzira na njihovo  prethodno znanje iz oblasti informacionih tehnologija.

Detaljnije o učenju na daljinu

 

Konceptom studijskog programa MENADŽMENT – učenjem na daljinu (60 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 7 ispita koje student mora da položi, od čega je 5obaveznih predmeta, 1 izborni i specijalistički rad.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti  jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa MENADŽMENT – učenjem na daljinu stiče se visoko obrazovanje na specijalističkim strukovnim studijama (60 ESPB) i stručni naziv – SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER, sa naznakom da su studije završene učenjem na daljinu.

Strukovni menadžer specijalista poseduje znanja i veština neophodna da optimalno primeni menadžerske funkcije i elemente subjektivne podrške, u cilju adekvatnog odgovora zahtevima i potrebama rešavanja složenijih zadataka operativnog i taktičkog menadžmenta.

Svršenim studentima specijalističkih strukovnih studija pruža se mogućnost zaposlenja na radnim mestima operativnih i taktičkih menadžera poslovnih sistema, ustanova, kao i malih i srednjih preduzeća.

Koji su uslovi upisa?        On-line prijava

KNJIGA PREDMETA

Vrh