fotografija

Stručna poseta studenata fabrici Philip Morris Operations a.d. Niš

Stručna poseta studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac fabrici Philip Morris Operations a.d. Niš realizovana je 23.11.2016. godine. U stručnoj poseti su učestvovali studenti druge godine studija menadžmenta i ekonomije.

Philip Morris predstavlja najveću duvansku kompaniju u našoj zemlji, sa više od 900 zaposlenih. Snažno tržišno vođstvo ove kompanije na domaćem tržištu je rezultat vodećih međunarodnih robnih marki iz proizvodnog asortimana Philip Morris International-a, kao i domaće robne marke.

Stručne posete studenata Škole uspešnim poslovnim sistemima čine samo jedan od oblika praktične nastave koji se realizuju u Školi. Cilj ove, kao i prethodnih stručnih poseta, je da se studentima približe savremeni proizvodni i menadžment procesi u fabrici, kao i da studenti teorijska znanja koja stiču u Školi dopune novim praktičnim strukovnim znanjima iz oblasti tehnologije, kvaliteta, menadžmenta i ekonomije.

Vrh