fotografija 

Regionalna privredna komora Kruševac, Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje, u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” - Kruševac, organizovala je 2. aprila 2015., sa početkom u 12 sati, u sali Regionalne privredne komore Kruševac, stručno predavanje na temu „Filosofija upravljanja kvalitetom kao model povećanja konkurentnosti“.

Predavač je bio prof. dr Rade Stanković, redovni profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda. Predavanju je prisustvovalo veći broj predstavnika privrede, škola i lokalne samouprave.

Ovim predavanjem nastavljen je niz stručnih predavanja organizovanih u saradnji naše Škole i Regionalne privredne komore Kruševac.

Vrh