fotografija

Svečana dodela diploma svršenim studentima osnovnih i specijalističkih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac održana je 4. aprila 2015. godine u prostorijama Škole.

Tom prilikom je diplome dobilo 80 strukovnih menadžera i ekonomista, kao i 30 specijalista strukovnih menadžera. Okupljene studente su pozdravili direktor Škole, dr Đorđe Minkov, kao i nastavnici Škole.

Ove godine diplomirala je 19. generacija studenata osnovnih studija i 4. generacija studenata specijalističkih studija. Time je ukupan broj diplomiranih studenata osnovnih studija povećan na oko 3.400 studenata, a specijalističkih studija na 95.

Vrh