Ucenje na daljinu ilustracija

 

ilustracija

Niste u mogućnosti da fizički dolazite na nastavu? Zaposleni ste? Želite veću slobodu u izboru vremena za učenje?


Osnovne i specijalističke studije
u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta

Sami odaberite mesto i vreme za studiranje.

Studirajte od kuće, iz radnog  prostora, iz inostranstva... 

Učite kada želite: bilo kog dana, vikendom, ujutru, uveče, noću...

Učite sopstvenom dinamikom.


Na taj način je uspešno studiranje omogućeno svima koji rade i koji nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju nastavi. Dakle, studenti sada imaju mogućnost da ostanu u svojim gradovima, grade svoju karijeru i istovremeno da pohađaju nastavu on-line.

Studijski programi koji se realizuju učenjem na daljinu su AKREDITOVANI, a diplome i zvanja koja se na taj način stiču su zvanično PRIZNATI.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanja su priznata širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Nastava na daljinu se realizuje putem programskog paketa MOODLE, koji je zahvaljujući svojoj jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti, jedna od najpopularnijih DLS platformi u svetu.

Veliki broj naših aktuelnih ili diplomiranih studenata studijskih programa koji se realizuju na daljinu žive u preko 20 opština Srbije ili u susednim zemljama, kao što su Crna Gora, BiH, Hrvatska...

Da biste se uverili u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše platforme za učenje na daljinu, pogledajte demo kurs.  

 

ilustracija

Na platformi za učenje na daljinu su Vam stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita.

Nastavnici redovno prate Vaš rad na platformi. 

Nakon svake nastavne celine vrši se provera Vašeg znanja, kroz testove za samoproveru znanja. Time se osigurava kontinuitet u radu studenata i obezbeđuje njihovo predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Studijskim programima je predviđena i izrada zadataka i seminarskih radova, koji omogućavaju usvajanje novih znanja kroz praktičan rad. Profesori na taj način, takođe, proveravaju nivo znanja i veština koje ste stekli.

Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki nastavnik će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje.

Možete aktivno učestvovati u nastavi sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na forumima otvorenim za studente, iznošenjem ideja, iskustava, primera…

 

ilustracija

Sve predispitne obaveze završavate putem platforme za učenje na daljinu i time stičete uslov za polaganje ispita.

Ispit se polaže u sedištu Škole.

 

ilustracija

Škole je AKREDITOVALA sledeće studijske programe koji se izvode na daljinu:

 

Vrh