Svi studenti Škole se samofinansiraju.

Godišnja školarina na osnovnim studijama iznosi 800 EUR i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Godišnja školarina na specijalističkim studijama iznosi 850 EUR i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Popust od 10% na cenu studiranja, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2018. godine.

Popust od 20% na cenu studiranja, za drugog studenta Škole iz iste porodice.

Beneficije u plaćanju školarine predviđene za najbolje studente generacije.

Komplet knjiga uključen u cenu upisnine.

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Obaveze studenta prema Školi po pitanju naknada troškova studiranja definisane su Pravilnikom o naknadama studenata za troškove studiranja, a troškovi ostalih usluga Škole Cenovnikom ostalih usluga. Škola je usvojila i Pravilnik o stipendijama, koji propisuje sve uslove za stipendiranje studenata po različitim osnovama.

Cenovnik usvaja Savet Škole na početku svake školske godine i dostupan je studentima.

Vrh