Upis 2017/2018.

Prijavljivanje za upis u II upisnom roku obaviće se od 1. do 11. septembra 2017. godine.


On-line prijava

USLOVI UPISA

Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije.
Upis u prvu godinu osnovnih strukovnih  studija obavlja se na osnovu KONKURSA

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje kandidata za upis u I godinu osnovnih studija u II upisnom roku obaviće se do 11. septembra 2017. godine.

Kandidat za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pri prijavljivanju podnosi:

- prijavni list,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva svih razreda srednje škole (originalna dokumenta ili overene fotokopije),

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- dokaz o uplati 2.000,00 dinara na ime polaganja prijemnog ispita.

  On-line prijava

PRIJEMNI ISPIT

Kandidat za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit podrazumeva polaganje Testa opšteg znanja i informisanosti, koji sadrži 30 pitanja.

Prijemni ispit u drugom upisnom roku se polaže 12. septembra 2017. godine u 11h.

Ukoliko želite da pogledate primer prijemnog ispita, kliknite ovde.

MERILA ZA UTVRDJIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled - rang lista kandidata za upis na osnovne studije, utvrđuje se primenom sledećih merila:

1. opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 12, a najviše 40 bodova;

2. rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa najviše 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 32 boda.

Pravo upisa na osnovne strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru utvrđenog broja studenata za upis na studijski program.

U slučaju kada kandidati imaju isti broj bodova po navedenim merilima, odluku o njihovom redosledu donosi Upisna komisija Škole.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidatau drugom upisnom roku obaviće se obaviće se 13. septembra 2017. godine od 8 do 12h.

Prilikom upisa primljeni kandidati prilažu sledeće:

- dve fotografije, dimenzija  3,5 x 4,5 cm

- dokaz o uplati od 4.000,00 din. na tekući račun 160-14033-75 na ime troškova upisa (komplet knjiga, indeks, osiguranje, ŠV obrasci, ispitne prijave,...)

- uplata od 70 € na tekući račun 160-14033-75 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije - prva rata školarine

Vrh