fotografija

Uspešno reakreditovan studijski program Menadžment specijalističkih studija

U postupku ponovne akreditacije studijskih programa, koji se po Zakonu o visokom obrazovanju obavlja svakih pet godina, Škola je od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije dobila uverenje o ponovnoj akreditaciji studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Menadžment (60 ESPB), u jednogodišnjem trajanju, koji se realizuje učenjem na daljinu. U ovom postpuku je studijski program osavremenjen i usklađen sa dostignućima nauke i prakse menadžmenta. Izmenjen i dopunjen studijski program počinje sa realizacijom od školske 2015/2016. godine.

Vrh